Verksamhet

Skellefteå Vävstugeförening

 

Vi är ca 45 aktiva medlemmar som är indelade i 5 grupper. Vi har tillgång till 9 vävstolar varav grupperna disponerar 5. Inom varje grupp kommer man överens om vad man vill väva i den tilldelade vävstolen och sen hjälps alla i gruppen åt med uppsättningen, innan själva vävandet / skapandet tar vid. Av de övriga 4 vävstolarna är en utrustad med drag för vävning av damast.

 

Inför sommaren gör medlemmarna i ordning vävstolarna till sommarvävstugan, då allmänheten bjuds in att väva under fem veckor.

 

Vävstugan hålls också öppen för besök i samband med aktiviteter på nordanåområdet (Kyrkhelgen och Nordanådagen).

 

Föreningen har två allmänna möten under året (årsmöte och höstmöte) och oftast en trevlig höstaktivitet (bussresa eller dylikt).